logo
Thông cáo báo chí của ILO về Luật Lao Động sửa đổi
Thông cáo báo chí của ILO về Luật Lao Động sửa đổi
ILO chúc mừng Việt Nam vừa thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi. Bộ Luật mới phù hợp hơn với các quyền lao động cơ bản phổ quát. Bộ Luật Lao động sửa đổi giúp người lao động hưởng lợi công bằng từ tăng trưởng kinh tế

Chương XIII: Quyền thành lập nghiệp đoàn
Chương XIII: Quyền thành lập nghiệp đoàn
Khác với Bộ Luật Lao Động năm 2012, một thay đổi quan trọng trong Bộ Luật Lao Động mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 là quyền được thành lập các Nghiệp đoàn Độc Lập mà trong Bộ Luật lao Động mới gọi là "Tổ chức Đại diện Người Lao động ", được quy định trong chương XIII.

15 điểm sửa đổi quan trọng trong Bộ Luật Lao Động mới
15 điểm sửa đổi quan trọng trong Bộ Luật Lao Động mới
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20/11/2019. So với bộ luật 2012, bộ luật mới có nhiều thay đổi quan trọng. Tạp chí toà án tóm lượt trong 15 điều dưới đây:

Những thay đổi quan trọng trong Bộ luật Lao động 2019
Những thay đổi quan trọng trong Bộ luật Lao động 2019
Ngày 20/11/2019, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động 2019 với 90,06% đại biểu Quốc hội tán thành. Để tiện theo dõi và nắm bắt các quy định mới, công ty luật Vũ Anh tổng hợp những điểm mới của Luật này tại bài viết dưới đây.

Bộ Luật Lao Động sửa đổi
Bộ Luật Lao Động sửa đổi
Bộ Luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
Luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi