logo
Thông cáo số 4 của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam
Thông cáo số 4 của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam
Về việc trang web của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam (VIU) bị FB chặn vừa được mở lại

Thông cáo số 3 của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam
Thông cáo số 3 của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam
  THÔNG CÁO SỐ 3   VIẾT BÀI CHO NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM   Để có những thông tin trung thực và độc lập về tình hình lao động tại Việt Nam cũng như

Thông cáo số 2 của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam
Thông cáo số 2 của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam
THÔNG CÁO SỐ 2   Kính thưa Quý vị,   Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam (NĐ ĐL VN) đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 7 năm

Thông cáo thành lập của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam
Thông cáo thành lập của Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam
  Kính thưa quý vị,   Trong thời đại toàn cầu hoá, việc hội nhập vào nền kinh tế chung của thế giới đòi hỏi các quốc gia phải mở rộng thị trường và liên kết
Thông cáo
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi