logo

Không đồng ý cắt chức, giảm lương, công ty có quyền chấm dứt HĐLĐ?

Ngày đăng: 16/08/2020
Tôi ký HĐLĐ không xác định thời hạn với công việc Trưởng phòng, mức lương 15 triệu đồng/tháng kể từ 01/01/2019. Tháng 8/2020 công ty thay đổi mô hình tổ chức, phân công tôi làm nhân viên với mức lương 7 triệu/tháng và yêu cầu tôi ký phụ lục lao động. Nếu tôi không đồng ý quyết định này thì công ty có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với tôi không?

Luật sư tư vấn:

Chấm dứt hợp đồng lao động là vấn đề được cả người lao động và người sử dụng lao động quan tâm. Về phía người sử dụng lao động, pháp luật cho phép người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trong các trường hợp quy định tại Điều 38 Bộ luật lao động 2012,và điều 44 Bộ luật lao động 2012 công ty thay đổi mô hình tổ chức mà bạn không đồng ý chuyển qua làm công việc khác thì công ty chưa đủ căn cứ để chấm dứt Hợp đồng lao động với bạn.

Không đồng ý cắt chức, giảm lương, công ty có quyền chấm dứt HĐLĐ?
Ảnh minh họa

Ngoài ra, về vấn đề chuyển người lao động làm công việc khác bạn cần tìm hiểu thêm quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình. Cụ thể, căn cứ theo Điều 31 Bộ luật lao động 2012 quy định về chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động:

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Như vậy, khi công ty có lý do chính đáng thuộc các trường hợp quy định như trên thì được quyền tạm thời chuyển bạn làm công việc khác với thời gian là không quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm trừ trường hợp có sự đồng ý của bạn và đảm bảo về thời gian báo trước theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Bạn có quyền đề nghị hoà giải viên lao động hoà giải hoặc khởi kiện công ty ra Tòa án có thẩm quyền nếu không thoả thuận được với người sử dụng lao động

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/khong-dong-y-cat-chuc-giam-luong-cong-ty-co-quyen-cham-dut-hdld-666179.html#inner-article

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi