logo

Nghỉ việc ở công ty có được tham gia BHXH tự nguyện?

Ngày đăng: 27/09/2020
Tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện sẽ được cộng nối làm căn cứ để tính hưởng chế độ hưu trí.

Tôi đã tham gia BHXH bắt buộc được 7 năm và hiện không còn làm công ty nữa. Xin hỏi, trường hợp của tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện được không? Nếu tôi đã tham gia BHXH tự nguyện, thì sau này tôi đi làm công ty có thể  tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc không. Trong quá trình tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện thì có ảnh hưởng gì đến chế độ lương hưu sau này?

Nghỉ việc ở công ty có được tham gia BHXH tự nguyện?

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành thì người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia đóng BHXH bắt buộc.

Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc, vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

Theo quy định nêu trên, trường hợp bạn đã đóng BHXH bắt buộc được 7 năm, đã nghỉ việc và muốn tham gia BHXH tự nguyện thì bạn có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Sau này, khi bạn đi làm và thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện sẽ được cộng nối làm căn cứ để tính hưởng chế độ hưu trí. Vì vậy không ảnh hưởng đến quá trình tham gia và chế độ lương hưu sau này của bạn.

VÕ HÀ

Nguồn: https://plo.vn/ban-doc/nghi-viec-o-cong-ty-co-duoc-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-940554.html

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi