logo

Tôi có được phụ cấp thâm niên vượt khung không ?

Ngày đăng: 21/09/2020

Hỏi: 

Tôi hiện làm trong một Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước (xưa gọi là Quốc doanh). Cách nay 8 năm tôi có bậc lương cuối cùng là 8/8 (và sau đó phiên đổi thành 4/4) Tuy thời gian đã làm đủ 3 năm ở bậc lương cuối và dù sau thời gian này tôi vẫn còn gần 8 năm công tác nữa mới đến tuổi nghỉ hưu (Nam 62 tuổi)
Tuy nhiên từ năm 2015 (mốc thời gian đã đủ 3 năm ở bậc cuối cùng) tôi vẫn không có chế độ Phụ cấp thâm niên vượt khung?

Đáp:

Theo quy định tại Mục 1 Thông tư Số: 04/2005/TT-BNV HƯỚNG DẪN THỤC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC. Thông tư hướng dẫn Nghị định 204/2004/NĐ-CP
Phạm vi và đối tượng áp dụng:
1.1. Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, gồm:
a) Cán bộ bầu cử trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo
b) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát và các chức danh lãnh đạo bổ nhiệm) làm việc trong các cơ quan nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
c) Công chức ở xã, phường, thị trấn.

Nếu nắm trong các đối tượng này thì bạn được quyền hưởng chế độ thâm niên vượt khung. Đối với trường hợp cụ thể của bạn, bạn không nói rõ bạn là đối tượng được điều động hay được doanh nghiệp tuyển dụng (viên chức hay người lao động).
Có hai trường hợp sau:

Trường hợp 1: Người lao động có thể coi là viên chức nếu được điều chuyển từ đơn vị sự nghiệp công lập để quản lý hoặc thực hiện công việc cụ thể tại công ty.
Nếu bạn thuộc đối tượng của trường hơp này thì công ty bạn chưa áp dụng chế độ thâm niên vượt cấp là chưa đúng với quy định của pháp luật.
Điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được quy định như sau:
Để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng trên phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, việc chức; trong chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát hiện giữ
- Có đủ điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, cụ thể:
+ Cán bộ, công chức, viên chức đã có đủ 03 năm xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức từ loại A0 đến A3 và trong chức danh chuyên môn nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11.
+ Cán bộ, công chức, viên chức đã có 02 năm xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức loại B và loại C và ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
- Có đủ 02 tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, gồm:
+ Hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm
+ Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc không bị bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.

Ban có thể khiếu nại đến Phòng Nhân sự (Tổ chức) của doanh nghiệp nơi bạn đang công tác. Trường hợp không giải quyết thỏa đáng bạn gửi đơn lên Ban Tổng giám đốc công ty.
Trường hợp 2: Người lao động được tuyển dụng tại công ty và hưởng lương của công ty thì không được coi là viên chức. Và nếu bạn không phải là viên chức nên công ty đã không giải quyết theo quy định cho viên chức là đúng.

Chuyên viên tư vấn luật lao động VIU

 

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tư vấn luật lao động
1
https://www.voatiengviet.com/

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi