logo
Đời sống khó khăn của người lao động hậu Covid19
Cuộc sống của Công nhân lao động còn lắm khó khăn
Công ty nhiều công nhân nhất Sài Gòn bắt đầu cho hàng ngàn công nhân nghỉ việc

Còn nhiều rào cản để người lao động được nhận tiền hỗ trợ

Tại Quảng Ninh, việc thống kê, rà soát để triển khai hỗ trợ tới nhóm đối tượng là lao động không có hợp đồng lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn bởi COVID-19 vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai theo Nghị quyết của Chính phủ.

Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

Trường hợp tôi được đóng BHTN từ 01/01/2013 liên tục đủ 12 tháng đến 01/01/2014 tôi nghỉ việc thì thời gian 12 tháng này có được cộng dồn với 32 tháng mà tôi làm việc từ 2009-2012 để được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?

Công việc không được sử dụng lao động nữ

Bên cạnh việc quy định tạo điều kiện việc làm cho người lao động, Bộ luật lao động 2012 còn đưa ra quy định nhằm đảm bảo quyền lợi, sức khoẻ, tính mạng của người lao động, nhất là đối với lao động nữ.

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi