logo
Ý kiến người dân về "Tổ chức đại diện người lao động "
Những hành vi không công bằng đối với công đoàn và người lao động
219 công nhân lao động tại Guinea bị nhiễm Covid19 được trở về Việt Nam 

Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động từ ngày 1-1-2021

Từ ngày 1-1-2021, hợp đồng lao động chỉ được giao kết theo một trong hai loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn.

NGHIỆP ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM (VIU) 

Tổ chức phi chính trị và bất vụ lợi, được sáng lập từ nhu cầu thực tiễn và theo đuổi sứ mệnh bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôn chỉ hoạt động của nghiệp đoàn là Đoàn kết - Tương trợ - Phát triển 

Kết nối với chúng tôi